pro.domo

 M
Írj Mado  Vendégkönyvébe...  

Látogasd meg Incredi Mailos oldalamat is.

Saját tervezésű levélpapírjaim
letölthetők
!

 

Szabina gifes oldala 
FŐOLDAL
head side


Itt hirdess!
advertise here
Bannercserék 
banner changes
 Bannereim
   my banners

  

   

TŐLETEK KAPTAM 

I got it from you 

 

 

 


1.GALÉRIA galery
Képeimről röviden 
Read it please! 
Képek  PSP-vel

pictures with PSP
 
Újabbak
newer
Évszakok
 Ősz Autumn
Tél fotoim
Tél Winter

Tavasz
Valentin napra 
Nyár


   
2.GALÉRIA galery
Hölgyek
Csendélet
Tájak

Retro
  Új képek  


 
 TERMÉSZETI JELENSÉGEK  
Natural phenomena 
Napfogyatkozás

solar eclips
Holdfogyatkozás
  
lunar eclips

Fekete lyukak 
black holes

Sarki fény 
Aurora
Sarki fény képek 
Aurora pictures


Maffia 
Cosa Nostra 
 Triadok
Yakuza
Maffiozók és az  FBI 
DonnieBrasco  

TITKOK A VATIKÁNBAN 
founderSecrets in Vaticant

Opus dei
The Opus Dei

Az Opus Dei alapító... 

A Da Vinci-kód...
The Da Vinci code.
 

Isten bankára-Roberto Calvi 
God’s banker

Egy hónapos pápaság
One-month-old papac

AmrozianoThe 

 

 
   AKTÍV VULKÁNOK EU-ban 
Active volcanos in EU

 

Találkozás az ördöggel 
Encountered with the Devil
Vulkánokról
Volcanos

Herculeanum

Herculeanum and.. 

Herculeanum képekben
Herculeanum in pictures
Stromboli
Stromboli képekben 
Stromboli 2007.
Etna

Etna képekben2 
Etnapictures

Pompei

Pompei képekben

Pompei in pictures
Vezúv 
Vezúv képekben
Vezuv in pictures


 

Gleccserek  

 
 Gazdagok és híresek 
Reach and famous

 Aga Kán

 Faisal al Szaúd

Rockefeller

Rotchildok

Mitshui

Krupp

Ford

Shell

Paul Getty 

 
 
 

 

EMBERI KIÁLTVÁNY 
human manifesto

Legyetek jók...
be good
figyelj a csend szavára...
mark the word of the silence
http://www.titoktan.hu/index_b.php


 A kiválasztott
 
MENTALISTÁK
http://www.mentalizmus.hu/
http://webcast.tv2.hu/dynamic/f.html?
video_id=375092

 

 

MÁRIANOSZTRA TÖRTÉNETE

 
 

 Buttoncsere


 

 
Elvihető buttonom
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


 

 

MENÜ
 
Szinkód
Szín kódok
 

 
 
Linda-fejléc.reklam
I welcome you on Mado website - Üdvözöllek honlapomon
 

 Mado    

 

 
Stonegenge

 

Stonehenge
Angliában a Salisbury síkságon fekszik.

 

 

 

Az óriási kövek faragása és térben való elhelyezése már-már műalkotássá emeli az építményt. E páratlan építészeti remek értelme és célja titok marad. Különböző elméleteket gyártottak keletkezéséről. Kapcsolatba hozták letűnt korok kultúráival, sőt földönkívüliekkel is. Mivel a radiokarbon vizsgálatok egyértelműen bizonyították e remekmű 5000 évvel ezelőtti keletkezését, igen nehezen kapcsolhatnánk bármelyik ma ismert kultúrához. Az álló kőcsoportot a szászok nevezték el Stonehenge-nek, illetve "Függő kövek"-nek, a középkori írók pedig az "Óriások táncának" hívták. Inigo Jones, a híres XVII. századi régész, aki Stonehenge-ről az első tanulmányt írta, még úgy tartotta, hogy valaha római kori templom lehetett. William Stukeley pedig, a XVIII. századi régiségkutató - mellesleg szabadkőműves - meg volt győződve róla, hogy a druidák temploma volt. Még kevésbé tisztázott a helykiválasztás. A kérdéses terület (2. kép) nem fekszik csúcson, itt sohasem volt forrás, nem ismeretes más természeti jelenség sem. A legutóbbi geofizikai eredmények azt a sejtést ébresztették, hogy talán egy geoelektromos anomália jelölte ki a helyet. Úgy látszik, még további kutatások szükségesek ennek tisztázására is.

A stonehenge-i építmény

A Stonehenge körül elterülő wiltshire-i vidéken, Dél-Anglia szívében a történelem előtti korokból sok rom található: Woodhenge, Dutrington Walls, a Cursus és több mint 350 sírdomb őrzi az itt élt félnomád pásztorközösségek emlékét, akik állatokat tenyésztettek, búzát termesztettek, és a Salisbury síkságon imádták isteneiket. Ők kezdték el építeni Stonehenge-t Kr. e. 3500 körül.

Richard Atkinson brit régész az 1950-es években arra a következtetésre jutott, hogy Stonehenge először egy kör alakú töltés volt, árokkal és 56 lyukkal, melyeket ma Aubrey-lyukaknak neveznek. Ezek a kör kerületén helyezkednek el. Az első oszlop a Heel Stone (Sarokkő) volt, a földsánc bejáratán kívül. A másodikat kb. 200 év múlva állították. A későbbi építők ezeket összekötötték egy párhuzamos töltések szegélyezte út segítségével az Avon folyóval. A "sugárút" hossza mintegy 3,2 km. 80 kőtömböt hoztak ide a 320 km-re levő Prescelly hegységből, Délnyugat-Walesből. Ezeket aztán valószínűleg tutajon szállították a walesi partok mentén, majd a másik Avon folyón Bristolba. A szárazföldön görgők segítségével vontatták, fel egészen Stonehenge-ig, ahol két körben állították fel őket. Az Aubrey gödrök és a középen elhelyezkedő masszív kőkörök között az ún. Y és Z-lyukak két további gyűrűje fekszik, amelyeknek talán csillagászati jelentőségük volt. Kr. e. 2100 körül 80 kék követ hoztak a helyszínre Walesből, melyekből két koncentrikus kört alakítottak ki. Ezeket később 30 homokkő monolittal helyettesítették. Ezen a körön belül két részleges patkóalakzat állt, amelyek közül a külsőt öt homokkő triliton (két függőleges kő, rajtuk egy vízszintes harmadik), a belsőt 19 faragott kék kő formázta.

Néhány megalit tömege eléri a 26 tonnát, úgyhogy ideszállításuk Észak-Wiltshire-ből, meglehetősen nagy vállalkozás lehetett. Ügyesnek, és találékonynak kellett lenniük a kövek felállítóinak is. Két-két függőleges oszlop tetejére óvatosan kellett rátenniük a keresztkövet, gömbcsuklók és eresztékek segítségével. A régi, lebontott kőtömböket később a megalitkörön kívül állítoták fel; ezek azok a kis pillérkövek, amelyek szinte eltörpülnek a trilithonok mellett. A fő körön kívül még több gödröt ástak ki egy nagyobb sugarú kőkör számára, de ez valamilyen oknál fova mégsem készült el. Stonehenge építésének a kezdete után kb. 1500 évvel hajtották rajta végre az utolsó változtatást. A sziklaköveket újból elmozdították, és a körön belül, a jelenlegi helyükön állították fel őket. Ezzel egy időben az Oltárkő néven ismert zöld homokkövet az egyik trilithon elé állították. Tekintve, hogy az újkőkori alkotók egyetlen ásószerszáma a szarvasagancsból készült csákány volt, építészeti teljesítményük egészen elképesztő.

Mi célból építették Stonehenge-t ?

A gondos tervezés és kivitelezés, valamint a felépítésére szánt több ezer munkaóra bizonyítja, hogy Stonehenge fontos létesítmény volt. Az a tény, hogy az építészeknek éppen a walesi sziklakövek kellettek, azt sugallja, hogy ezek fontos szerepet játszottak. Egy biztos, nem abból a célból készült, hogy a környékbeliek találkozóhelye legyen. Lehetséges funkciójára csak néhány apró jel utal. Nyári napforduló idején a Nap a Sarokkő és egy másik kő között kel fel. Elképzelhető, hogy az első Stonehenge arra szolgált, hogy meg határozzák őseik maradványainak az éltető Naphoz viszonyított helyzetét e sarkalatos időpontban. Az 56 Aubrey lyukban talált, hamvakat tartalmazó sír arra utal, hogy temetkezési szertartásokat is végeztek itt. A lyukak valószínűleg az Alvilág bejáratát jelképezték.

Stonehenge építői nem egyszerű földművesek lehettek. Nincs rá közvetlen bizonyíték, de ügyességük és jártasságuk kimagasló tudásról árulkodik. Lehet, hogy Stonehenge-ről még senkinek sem jutott eszébe az igazság. Vagy talán John Michell brit írónak és ezoterikus kutatónak van igaza, aki szerint Stonehenge egy kozmikus templom, amelyet a zodiákus 12 istenének építettek, és amely őseink világmindenségről alkotott elképzelését jeleníti meg.

Gerald Hawkins amerikai asztronómus komputerrel próbálta megfejteni a kőcsoportok titkát. Arra a következtetésre jutott, hogy Stonehenge olyan megfigyelőállomás lehetett, ahonnan az égbolton lezajló eseményeket nyomon követhették, egy történelem előtti "komputer", csillagászati naptár vagy csillagászati számológép volt, mivel a kövek elrendezése a jelek szerint közvetlen kapcsolatban áll a Nap, a Hold és a bolygók mozgásával, illetve szüntelenül változó konstellációikkal.. Kétségtelen, hogy az "obszervatórium" elrendezése nagyon célszerű és pontos. Őseink mintha birtokában lettek volna mindama tudásnak, melyet a modern kor felfedezői a magukénak vallanak. Úgy tűnik, az volt a céljuk, hogy, felállítsanak egy naptárt, és ábrázolják az égitestek mozgását, mind ezt vallási célból.

Bár szinte minden új feltevés alátámasztható matematikai és statisztikai bizonyítékokkal, mindeddig egyetlen elmélet sem oldotta meg Stonehenge rejtélyét.

Stonehenge őrzi a hatalmát

Habár e rejtélyes "templomot" kb. 3000 évvel ezelőtt lerombolták, a romok varázsa nem tűnt tova. A környék népe sokáig hitt a kövek gyógyító erejében, amely mindenféle bántalmat meggyógyított. Egy XIV. századi kézirat Merlint, a varázslót ábrázolja, amint könnyedén a helyére emel egy hatalmas kőgerendát.

A druidák különleges jelekkel rendelkező papi kasztjának tagjai, 20 éven át készültek feladatukra, a szent tan elsajátítására. A mágia mestereinek számítottak, akik képesek befolyásolni a természetfeletti erőket. Papi funkcióik mellett ők irányították az igazságszolgáltatást és erőteljesen befolyásolták az uralkodó kelta törzsfők, illetve Britannia, Írország és Franciaország királyainak intézkedéseit is. A druida név kelta nyelven annyit jelent, "a tölgyfa ismerője"; híveik gyakran sűrű erdőségekben végezték szertartásaikat. Fehér köntösükben számos hadistent és hadistennőt tiszteltek, akiknek az évszakokhoz kapcsolódó ünnepségeken állat- és emberáldozatokat mutattak be. I. e. az I. században,Julius Caesar részletesen írt a druidák tevékenységéről, különösen a félelmetes áldozati rituálékról, amelyek rémületet keltettek a kelták között.

A kelták, akiknek hite szerint a lélek a fejben lakozik, féltek, hogy a levágott fejet - amely megőrizte az illető tudatát - esetleg majd mágikus célokra használják. Tudták, hogy a druidák levágott fejeket konzerválnak; néhány ősi druida lelőhelyen találtak is zsugorított fejeket.

Évszázadokon át Stonehenge-nél gyülekeztek a falusiak, és az utóbbi 80 évben a modern druidák, akiknek egyébként semmi közük sincs az egykori kelta papokhoz, itt ünnepelték a nyári napfordulót, fesztiválokat is tartottak több ezer résztvevővel, mígnem 1985-ben a hatóság betiltotta a rendezvényt, hogy megóvja a köveket és a környéket a pusztulástól...

Stonehenge 1986 óta képezi a Világörökség részét.


  Tovább a képekhez
 

 Forrás:
vilagjaro.hu
abagro.hu
vilagjaromagazin.hu
mimi.hu

 

 

 

 

Kreativ Blogger díjam   

 

Free TopSite 
 

TOP-lista

GerrysTop100 pro.domo
 
BelgischeTop100 pro.domo

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Free TopSite


Rubin Toplistája

  JoniPeti Topsite

 

 

Top the Top Germany

 
Geniblal incredimail et psp

 
Top site Web Écoute
   


 

               

 

 

 


 In Memoriam

 

 

 

 

 Seuso kincsek története
Seuso bűntény1
 a kincsek kálváriája

Seuzo bűntény2
Seuso bűntény3


A világ ókori 7 csodája 
The world ancient 
7 miracles
 

A gízai Nagy piramis
The Giza piramid
Szemiramisz függőkertje
Hanging garden of Semiramis
Artemissz temploma
Temple of Artemis
Zeusz szobor Olümpiában
Zeus sculpture in Olümpia
Mauszolos síremléke
Mausolos's tomb
Rhodoszi kolosszus
The Rhodos colossus
Alexandriai világítótorony
Alexandria lighthouse

 

 A Világ Új 7 csodája  

TheWorl new 7 mirackles

Legesélyesebbek
Probables
...és képekben
and in pictures 
    Eredményhirdetés 
Results
 
Képekben
 
2007.június 07
fIn pictures


XTRÉM 
 Amatőr  búvárkodás
Amateur diving 
FOTOK
Photos 
Bali 
Bali2
Mexico és Karib vizek 
Mexico and Karib waters
 
Maldiv-szigetek
Maldiv-island
Lanzarota-Kanári-szigetek
Lazarota-Kanári -island
Madeire (Madéra-Kanári-szigetek)
Madeira-Kanari-island
Nagy Korallzátony(Ausztrália)
Big coral reef
Thaiföld
Thailand
 


  Szabadtüdős merülés 
Freediving


 
Robert Alain a falmászó 
Robert Alain the wall climber
Spidman1.
Spidman2.

 

Bázisugrók 
Base jumpers
    ugrás...épületekről 
Jump from buildings
....antennákról 
from aerials

....hídakról 
from bridges
....sziklákról 
from rocks

    
DIVATOS TESTDÍSZÍTÉSEK 
Trendy body decorations 

Tetoválás 
Tattoo
Tetoválás-képek 
Tattoo - pictures
Testfestés 
Body painting
Testfestés-képek 
Body painting - pictures
 
Cica "tesfestés"
Kitten body painting


PLASZTINÁCIÓ 
Plastination

Günther von Hagen
a plasztinátor
... 
the plastinator

...a heidelbergi kiállítás 
The Heidelberg exhibition


  A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZESÉSEI
The world’s biggest waterfalls  

 

Niagara (USA/Canada)  
Viktória-vízesés 
Victoria waterfall
...(Zambia/Zimbabwe)
Angel-vízesés (Venezuela)  

Angel waterfall
 

Iguazu-vízesés (Brazilia
Iguazu waterfall

    
   

  FURCSA ÉPÍTMÉNYEK 
Strange buildings

Kinai nagyfal 
The Cinese big wall
Exterstein
Húsvét szigetek 
Easter islands
Stonehenge
Nazca vonalak 
Nazka képek
Nazca lines
Newgrand
folyósírja Írország 
river grave
Moundok(dombsírok 
Moundok (hill graves)
USA

T
arxieni templomegyüttes 
Tarxien templeband
Carnak-Franciaország 

 


ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRÁKBAN
Interests in cultures

Testtorzítás
Body distortion

...és képek
and pictures
Moszok
Moss
Amisok
Amiss

 

Igazgyöngyök
 Pearls
Gyöngyhalászok
Pear

 

Némely menühoz Regizni kell

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

  

 

Free TopSite 
 

A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!