pro.domo

 M
Írj Mado  Vendégkönyvébe...  

Látogasd meg Incredi Mailos oldalamat is.

Saját tervezésű levélpapírjaim
letölthetők
!

 

Szabina gifes oldala 
FŐOLDAL
head side


Itt hirdess!
advertise here
Bannercserék 
banner changes
 Bannereim
   my banners

  

   

TŐLETEK KAPTAM 

I got it from you 

 

 

 


1.GALÉRIA galery
Képeimről röviden 
Read it please! 
Képek  PSP-vel

pictures with PSP
 
Újabbak
newer
Évszakok
 Ősz Autumn
Tél fotoim
Tél Winter

Tavasz
Valentin napra 
Nyár


   
2.GALÉRIA galery
Hölgyek
Csendélet
Tájak

Retro
  Új képek  


 
 TERMÉSZETI JELENSÉGEK  
Natural phenomena 
Napfogyatkozás

solar eclips
Holdfogyatkozás
  
lunar eclips

Fekete lyukak 
black holes

Sarki fény 
Aurora
Sarki fény képek 
Aurora pictures


Maffia 
Cosa Nostra 
 Triadok
Yakuza
Maffiozók és az  FBI 
DonnieBrasco  

TITKOK A VATIKÁNBAN 
founderSecrets in Vaticant

Opus dei
The Opus Dei

Az Opus Dei alapító... 

A Da Vinci-kód...
The Da Vinci code.
 

Isten bankára-Roberto Calvi 
God’s banker

Egy hónapos pápaság
One-month-old papac

AmrozianoThe 

 

 
   AKTÍV VULKÁNOK EU-ban 
Active volcanos in EU

 

Találkozás az ördöggel 
Encountered with the Devil
Vulkánokról
Volcanos

Herculeanum

Herculeanum and.. 

Herculeanum képekben
Herculeanum in pictures
Stromboli
Stromboli képekben 
Stromboli 2007.
Etna

Etna képekben2 
Etnapictures

Pompei

Pompei képekben

Pompei in pictures
Vezúv 
Vezúv képekben
Vezuv in pictures


 

Gleccserek  

 
 Gazdagok és híresek 
Reach and famous

 Aga Kán

 Faisal al Szaúd

Rockefeller

Rotchildok

Mitshui

Krupp

Ford

Shell

Paul Getty 

 
 
 

 

EMBERI KIÁLTVÁNY 
human manifesto

Legyetek jók...
be good
figyelj a csend szavára...
mark the word of the silence
http://www.titoktan.hu/index_b.php


 A kiválasztott
 
MENTALISTÁK
http://www.mentalizmus.hu/
http://webcast.tv2.hu/dynamic/f.html?
video_id=375092

 

 

MÁRIANOSZTRA TÖRTÉNETE

 
 

 Buttoncsere


 

 
Elvihető buttonom
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


 

 

MENÜ
 
Szinkód
Szín kódok
 

 
 
Linda-fejléc.reklam
I welcome you on Mado website - Üdvözöllek honlapomon
 

 Mado    

 

 
Húsvét szigetek

 

 

Húsvét szigetek

 

1722 húsvét vasárnapján, egy holland hajó legénysége váratlanul földet pillantott meg a Csendes-óceánon, a délkeleti passzátszelek övezetében. A sziklás, barátságtalan parthoz közelítve Jacob Roggeveen admirális meglepetten vette észre, hogy ameddig csak a szem ellát, gigantikus szobrok sorakoznak végig a part mentén, háttal a tengernek, fejükön jellegzetes fejdísszel.

Miután kikötöttek, az admirális rátalált a szigetlakókra. Szánalmas körülmények között éltek, kőszerszámokat, fegyvereket használtak, s a néhány kenujuk is kicsi és ütött-kopott volt. Akkor a sziget lakosságát 3000 főre becsülték.

Az angol Cook kapitány, a nagy hajós 50 évvel később jutott el a szigetre. Legénységének egyik tagja, egy hawaii tengerész értette a szigetlakók nyelvét, ugyanis polinézül beszéltek, akárcsak ő. A szigetlakók elmondták, hogy ők a szoborfaragók leszármazottai. Legendáik szerint 22 emberöltővel korábban Hota Matua törzsfőnök vezette őket a szigetre.

Letelepedés a Húsvét-szigeten

A régészek által lapitáknak nevezett új-guineai nép, a navigáció és a fazekasság mesterei, Kr. e. 1000 táján érték el a Fidzsi-szigetet, majd hosszú, veszélyes út után a Tonga és Szamoa szigeteket. Leszármazottaik 400 évvel később még keletebbre hajóztak, hogy "szél felett" - ahogy a polinézek mondják - új földeket keressenek. Tudták, hogy a világ tele van szigetekkel, s a "szél felettiek" mindenütt lakatlanok.

Egy szanszkrit szöveg leírja a kormányos szakértelmét: "Ismeri a csillagok állását, s mindig tud tájékozódni." Másutt ez áll: "A halak, a madarak, a víz színe által megkülönbözteti az óceán régióit." A lapiták mindehhez a tudáshoz hozzáadták az áramlásokról, a hullámok alakjáról, a felhők elrendeződéséről és az uralkodó szelekről szerzett ismereteiket. Erős, kéttörzsű kenuikon széllel szemben is tudtak vitorlázni, így hosszú utakat tettek meg távoli szigetekre. Ezért nevezik őket "sok sziget népé"-nek, azaz polinézeknek.

Meglehet, hogy Kr. u. 380 körül a Tuamotu-szigetek törzsfőnökének kisebbik fia, talán családi viszály után, tengerre szállt néhány követőjével, és elhajózott kelet felé. Napokig nem láttak mást, csak a végtelen óceánt. A széllel haladva a vad, nyugati szelek övezetébe sodródtak, messze délre, s már lemondtak arról, hogy valaha is kikötőt találnak. Fogytán volt az élelmük, mert néhány csirke kivételével minden állatukat elveszítették. Ekkor azonban a vihar lecsendesedett, kenuikat északi irányba fordították, újra rátaláltak a délkeleti passzátszélre, s egyszerre csak feltűnt az utolsó sziget: Te Pito o te Henua, a Világ Köldöke.

Ám történhetett úgy is, ahogy Thor Heyerdahl norvég régész állítja. Szerinte az első telepesek keletről, az inkák előtti Dél-Amerikából érkeztek, tutajaikon magukkal hozva az édesburgonyát, a gyékényt, mely nagy bőségben terem a Húsvét-sziget krátertavai körül, valamint a kőfaragás mesterségét. Nem tudjuk, mi is az igazság…

A kőszobrok felállítása

A Csendes-óceán szigetein élő valamennyi nép közül a Húsvét-sziget lakóiból lettek a legügyesebb kőfaragók. Körülbelül Kr. u. 400-tól építettek ahukat, kő sírboltokat a tengerparton, melyek egyikét-másikát mesterien megformált és összeillesztett nagy, faragott kövekkel díszítették.

Az ahu tabu volt mindaddig, amíg a holttestet a madarak, a szél és az időjárás meg nem tisztította, s csak a csontváz maradt. Ez idő alatt a halott családja az ahu mellett virrasztott. Ezt követően összegyűlt a törzs, a csontokat eltemették az ahuban, azután pedig nagy ünnepséget tartottak a halott tiszteletére.

Az elődök iránti tisztelet további megnyilvánulásaként, s hogy a törzs bizonyságot tegyen gazdagságáról és erejéről, a szigetlakók szobrokat faragtak a Rano Raraku hegy puha vulkanikus kőzetéből (tömegük 6 tonna körüli). A szobrok kifaragása, szállítása, és felállítása hatalmas vállalkozás volt. Becslések szerint egy nagy szobor kifaragása 30 férfinak egy évébe telhetett. A szobrok felállítása kétféleképpen történhetett, de hogy a valóságban hogyan csinálták, nem tudjuk…

A legkorábbi szobrok térdeplő férfiakat ábrázolnak.

Később, kb. 1100-tól egyetlen alak vált uralkodóvá, egy stilizált fejű, hosszú fülű férfi figurája, testén - a tetoválás jeleként - aprólékosan kidolgozott mintákkal. A szobrot az ahut fedő kőlapon állították fel, ahonnan kagylószemével vigyázta a törzs házait, földjeit. Egyes szakértők véleménye szerint a "Hosszú fül" annak a jele, hogy abban az időben telepesek új csoportja érkezett a szigetre.

A Húsvét-szigeten 600 éven át virágzott az élet. Jamszgyökeret, édesburgonyát, banánt termesztettek, a halászathoz kenukat építettek, és csirkét neveltek. A kivágott fából szép házakat emeltek kőalapra, és nádtetővel fedték be. A törzsfők egymással versengve állították a szebbnél szebb, magasabbnál magasabb szobrokat.

Kb. 1500-tól új kultusz alakult ki a szigeten; a madárember, talán Makemake isten, kultusza. A kultusz követői a Rano Kao krátere mellett, a sziklák közt megkapaszkodó kultikus faluból, Orongóból indulva versenyt futottak a tengerpartig, majd átúsztak a Motu Nui szigetre, hogy megszerezzék a visszatérő kormos csérek első tojásait.

A győztesként visszatérő törzsének ura lett a vallási vezető egy évig, akit adományok illettek meg. Orongo környékének házait, barlangjait és szikláit a Makemake legendáját megelevenítő faragások és reliefek díszítik. A szertartásokon énekelt imádság szövegeit rongorongónak nevezett fatáblákra vésték olyan írással, melyet csak a Húsvét-sziget lakói használtak.

A Húsvét-sziget népének pusztulása

A Makemak kultuszt talán az 1400 táján érkező új telepesek honosították meg a szigeten, ám ezt senki nem tudja biztosan. Az azonban ismert, hogy valamikor 1600 után háború tört ki. Mind kevesebb lett az épületfa, s ez megnehezítette az életet. A megrongálódott kenukat nem lehetett pótolni, jó házakat nem lehetett építeni. Erdő nélkül lepusztult a termőföld, az aratás elmaradt, ínséges idők köszöntöttek be. A háborúban foglyul ejtett nőket és gyermekeket rabtartóik megették. Az ahuk az ellenség kezére jutottak, az ősök képmásait ledöntötték.

A legendák megemlékeznek az európai hajók megjelenése előtt csupán egy emberöltővel lezajlott nagy csatáról, melyben a "hosszúfülűek" legyőzték és lemészárolták a "rövidfülűeket". E törzsek talán keletről és nyugatról érkező, más-más kultúrájú népek utolsó leszármazottai lehettek, akiket háborúba kényszerített az erdők kipusztulása és az éhínség.

A nagy ritkán odatévedő európai hajók beszámolói futó képet nyújtanak a szűnni nem akaró háborúskodásról, az éhségről, nyomorról. 1838-ban már csak kevés nagy szobor állt. 1862-ben egy perui rabszolgahajó minden egészséges férfit és nőt elszállított a perui bányákba, ahol aztán különféle betegségekben elpusztultak. A kevés túlélő himlővel és leprával tért vissza. 1877-ben a sziget népessége 110 főt számlált…

Mivel a Húsvét-szigeten nem készültek írásos feljegyzések, a szájhagyomány és a benne rögzített kultúra minden halálesettel tovább homályosult. Bár a szigeten számos, piktogramokkal telerótt, faragott fatáblát találtak, jeleiket eddig még nem tudták megfejteni. 1888-ban Chile annektálta a szigetet. A jobb élelmiszer, és orvosi ellátás eredményeként a Húsvét-sziget népe fennmaradt, hogy lássa, szigete a modern világ egyik nagy talánya lett…

 

Tovább a képekhez

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ Blogger díjam   

 

Free TopSite 
 

TOP-lista

GerrysTop100 pro.domo
 
BelgischeTop100 pro.domo

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Free TopSite


Rubin Toplistája

  JoniPeti Topsite

 

 

Top the Top Germany

 
Geniblal incredimail et psp

 
Top site Web Écoute
   


 

               

 

 

 


 In Memoriam

 

 

 

 

 Seuso kincsek története
Seuso bűntény1
 a kincsek kálváriája

Seuzo bűntény2
Seuso bűntény3


A világ ókori 7 csodája 
The world ancient 
7 miracles
 

A gízai Nagy piramis
The Giza piramid
Szemiramisz függőkertje
Hanging garden of Semiramis
Artemissz temploma
Temple of Artemis
Zeusz szobor Olümpiában
Zeus sculpture in Olümpia
Mauszolos síremléke
Mausolos's tomb
Rhodoszi kolosszus
The Rhodos colossus
Alexandriai világítótorony
Alexandria lighthouse

 

 A Világ Új 7 csodája  

TheWorl new 7 mirackles

Legesélyesebbek
Probables
...és képekben
and in pictures 
    Eredményhirdetés 
Results
 
Képekben
 
2007.június 07
fIn pictures


XTRÉM 
 Amatőr  búvárkodás
Amateur diving 
FOTOK
Photos 
Bali 
Bali2
Mexico és Karib vizek 
Mexico and Karib waters
 
Maldiv-szigetek
Maldiv-island
Lanzarota-Kanári-szigetek
Lazarota-Kanári -island
Madeire (Madéra-Kanári-szigetek)
Madeira-Kanari-island
Nagy Korallzátony(Ausztrália)
Big coral reef
Thaiföld
Thailand
 


  Szabadtüdős merülés 
Freediving


 
Robert Alain a falmászó 
Robert Alain the wall climber
Spidman1.
Spidman2.

 

Bázisugrók 
Base jumpers
    ugrás...épületekről 
Jump from buildings
....antennákról 
from aerials

....hídakról 
from bridges
....sziklákról 
from rocks

    
DIVATOS TESTDÍSZÍTÉSEK 
Trendy body decorations 

Tetoválás 
Tattoo
Tetoválás-képek 
Tattoo - pictures
Testfestés 
Body painting
Testfestés-képek 
Body painting - pictures
 
Cica "tesfestés"
Kitten body painting


PLASZTINÁCIÓ 
Plastination

Günther von Hagen
a plasztinátor
... 
the plastinator

...a heidelbergi kiállítás 
The Heidelberg exhibition


  A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZESÉSEI
The world’s biggest waterfalls  

 

Niagara (USA/Canada)  
Viktória-vízesés 
Victoria waterfall
...(Zambia/Zimbabwe)
Angel-vízesés (Venezuela)  

Angel waterfall
 

Iguazu-vízesés (Brazilia
Iguazu waterfall

    
   

  FURCSA ÉPÍTMÉNYEK 
Strange buildings

Kinai nagyfal 
The Cinese big wall
Exterstein
Húsvét szigetek 
Easter islands
Stonehenge
Nazca vonalak 
Nazka képek
Nazca lines
Newgrand
folyósírja Írország 
river grave
Moundok(dombsírok 
Moundok (hill graves)
USA

T
arxieni templomegyüttes 
Tarxien templeband
Carnak-Franciaország 

 


ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRÁKBAN
Interests in cultures

Testtorzítás
Body distortion

...és képek
and pictures
Moszok
Moss
Amisok
Amiss

 

Igazgyöngyök
 Pearls
Gyöngyhalászok
Pear

 

Némely menühoz Regizni kell

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

  

 

Free TopSite 
 

A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!