pro.domo

 M
Írj Mado  Vendégkönyvébe...  

Látogasd meg Incredi Mailos oldalamat is.

Saját tervezésű levélpapírjaim
letölthetők
!

 

Szabina gifes oldala 
FŐOLDAL
head side


Itt hirdess!
advertise here
Bannercserék 
banner changes
 Bannereim
   my banners

  

   

TŐLETEK KAPTAM 

I got it from you 

 

 

 


1.GALÉRIA galery
Képeimről röviden 
Read it please! 
Képek  PSP-vel

pictures with PSP
 
Újabbak
newer
Évszakok
 Ősz Autumn
Tél fotoim
Tél Winter

Tavasz
Valentin napra 
Nyár


   
2.GALÉRIA galery
Hölgyek
Csendélet
Tájak

Retro
  Új képek  


 
 TERMÉSZETI JELENSÉGEK  
Natural phenomena 
Napfogyatkozás

solar eclips
Holdfogyatkozás
  
lunar eclips

Fekete lyukak 
black holes

Sarki fény 
Aurora
Sarki fény képek 
Aurora pictures


Maffia 
Cosa Nostra 
 Triadok
Yakuza
Maffiozók és az  FBI 
DonnieBrasco  

TITKOK A VATIKÁNBAN 
founderSecrets in Vaticant

Opus dei
The Opus Dei

Az Opus Dei alapító... 

A Da Vinci-kód...
The Da Vinci code.
 

Isten bankára-Roberto Calvi 
God’s banker

Egy hónapos pápaság
One-month-old papac

AmrozianoThe 

 

 
   AKTÍV VULKÁNOK EU-ban 
Active volcanos in EU

 

Találkozás az ördöggel 
Encountered with the Devil
Vulkánokról
Volcanos

Herculeanum

Herculeanum and.. 

Herculeanum képekben
Herculeanum in pictures
Stromboli
Stromboli képekben 
Stromboli 2007.
Etna

Etna képekben2 
Etnapictures

Pompei

Pompei képekben

Pompei in pictures
Vezúv 
Vezúv képekben
Vezuv in pictures


 

Gleccserek  

 
 Gazdagok és híresek 
Reach and famous

 Aga Kán

 Faisal al Szaúd

Rockefeller

Rotchildok

Mitshui

Krupp

Ford

Shell

Paul Getty 

 
 
 

 

EMBERI KIÁLTVÁNY 
human manifesto

Legyetek jók...
be good
figyelj a csend szavára...
mark the word of the silence
http://www.titoktan.hu/index_b.php


 A kiválasztott
 
MENTALISTÁK
http://www.mentalizmus.hu/
http://webcast.tv2.hu/dynamic/f.html?
video_id=375092

 

 

MÁRIANOSZTRA TÖRTÉNETE

 
 

 Buttoncsere


 

 
Elvihető buttonom
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


 

 

MENÜ
 
Szinkód
Szín kódok
 

 
 
Linda-fejléc.reklam
I welcome you on Mado website - Üdvözöllek honlapomon
 

 Mado    

 

 
Nazka vonalak

 

 

A Nazka vonalak

 

Az Andok hegyvonulata és a Csendes-óceán között, 520 km2-nyi területen egyenes vonalak, gigantikus mértani ábrák és állatokat formázó hatalmas rajzok százai töltik meg "a világ legnagyobb jegyzet tömbjét". A sivatagi ábrák többsége a Nazca hátság talaján, az ibolyakék-fekete hegyek előtt található. A puszta, sivár fennsík, ahol még fű sem nő, szüntelenül vibrál a hőségben; ez ugyanis a Föld le szárazabb vidékeinek egyike. Az utóbbi tízezer évben alig esett eső a halványsárga talajra, mely homok, agyag és kalcit keveréke. Ha valaki most sétálna rajta, lábnyomai évekig megmaradnának. A rendszeresen jelentkező viharos szelek, fekete réteggel vonták be a vöröses sziklákat, melyeknek letöredezett, éles szilánkjai mindenütt elborítják a talajt A 16-17. századi spanyol krónikaírók néhány utalásán kívül a Nazca vonalak lényegében észrevétlenek maradtak kb. 50 évvel ezelőttig.

A perui archeológia megteremtője, Julio Tello és két barátja örökítette meg elsőként a rajzokat 1926-óan, majd az 1930-as évek elejétől tájékozódási pont lett a repülőpilóták számára. De csak 1941 után kezdtek komolyan foglalkozni velük, miután dr. Paul Kosok amerikai régész és felesége a Nazca hátságra utazott.

Mit ábrázolnak a rajzok?

 

 

A sivatag köves talaját a rajzolatok szerint törték fel, s előbukkant a sárga homok altalaj. Ez feltehetően kézi erővel történt, igásállatok igénybevételére utaló jelet ugyanis nem találtak. Különböző szélességű és hosszúságú vonalak sokasága, némelyik meghaladja a 8 km-t, sőt az egyik 65 km hosszú (!), tart a szélrózsa minden irányába, gyakran első látásra találomra keresztezik egymást. A gigantikus négyszögek, háromszögek és trapézok repülőterek és kifutópályák képét idézik fel, másutt irdatlan rajzok, absztrakt alakzatok, valamint óriási állatábrázolások bukkannak elő a vonalak kusza hálózatából. Az alakzatok növények leveleit és ágait, állat- és madárfigurákat ábrázolnak, olykor e két forma furcsa kombinációi, mint például egy emberalak, amelynek bagolyfeje van, valamint egy madár, amelynek hosszú kígyó tekereg a csőre helyén.

Különböző állatalakzatokat véstek így a sivatag talajába: egy pókot, jó néhány madarat, egy majmot, egy bálnát, egy kígyót, egy lámát, egy gyíkot, egy virágot, valamint egy dicsfény övezte férfi alakját. A figurák egyike másika nagyobb, mint két futballpálya, a gyík hossza, pl. meghaladja a 180 m-t. A 18 madár, köztük a kolibri és a kondorkeselyű, némelyikének hossza 25 m körül van, másoké azonban eléri a 275 m-t is.

Az egész vidéken Nazca agyag edénycserepek ezrei buktak ki a földből. Az Európában is jól ismert mesterséges kőhalmok egész sorát fedezték fel. Néhány kőhalom mellett fakarók maradványai állnak, a feltételezések szerint Nazca földmérők használták őket a rajzok megtervezésénél, míg másutt állatáldozat nyomaira bukkantak. A fennsík végén, a termékeny Nazca völgy mellett szobrok és sziklarajzok csoportja látható. Az egyik, egy 25 m magas kettős szikla, emberi fejet formáz, s rajzok borítják, egyes vélemények szerint a négy emberfajt ábrázolja. A sziklafal számos rajzolata pedig csak akkor látható, amikor a Nap sugara megvilágítja, egy bizonyos napszakban, vagy az év egy határozott periódusában.

A grafikus ábrázolás legnagyobb méretű munkái az Andokból a Csendes óceánba ömlő folyók által vájt völgyek közt elterülő sivatagos vidéken találhatók. Peru fővárosától, Limától, az ősi Machu Picchutól és a Titicaca tótól (a Föld legmagasabb fekvésű tavától) kb. egyenlő távolságra lévő Nazca 12 000 éve lakott település.

Kik készítették a rajzot, és mit ábrázolnak

A Nazca fennsík számos állatrajza a vonalakat megelőzően készült. Ez azonnal szembetűnik, hiszen a vonalak sok helyütt állatrajzokon haladnak át. Ebből arra következtethetünk, hogy a rajzolatokat két részletben vésték a sivatagba, először a madarakat és egyéb alakzatokat, majd a vonalakat. Az ábrákat szinte teljes bizonyossággal a Nazcák készítették a Kr. e. 500 és a Kr. u. 500 közötti ezeréves periódusban. Ez az indián népcsoport az inkákat megelőzően népesítette be Peru déli partvidékének jelentős részét, ám az idők folyamán kihaltak, s írott nyelvre utaló bizonyítékot nem hagytak hátra. Egyszerű földműves és természetimádó nép volt, s agyagedényeik festett képeinek tanúsága szerint boldog, gondtalan életet éltek.

A legtöbb ismeretünk a Nazca népről a sírjaikból származik. Halottaikat magzati testtartásban temették el, s edényeket és más tárgyakat helyeztek el mellettük a sírban. A völgy fala mentén, temetkezési helyeken hantolták el őket, ahol a sivatag peremén vastagabb termőföldréteg alakult ki. Az egyik temetkezési helyen a becslések szerint 5.000 sír van, de csaknem valamennyit felbolygatták és kifosztották a helyi sírrablók, a huaquerók.

Miért volt olyan sok vonal és alakzat?

A Nazca vonalakra vonatkozó kevés korai utalás egyike a 16. századi spanyol konkvisztádorokkal érkező elöljáró, Luis de Monzon írásaiban található. Monzon lejegyezte, hogy holmi ősi ösvényekről, megmunkált kövekről és más régészeti leletekről szólva, az öreg indiánok a virakocsákról beszéltek neki. Ez a kis népcsoport az inkák előtt érkezett erre a tájra egy másik országból. Az utánuk letelepülő indiánok a jelek szerint hallgattak a virakocsákra, szentként tisztelték őket, s utakat építettek számukra, amelyek ma is láthatók.

Senki nem tudja igazán, miért született olyan sok vonal és ábra, mint ahogy azt sem, miért olyan nagyok az alakok s olyan egyenesek a vonalak. Egy biztos, a talaj túlságosan laza ahhoz, hogy a négyszögek és vonalak Földön kívüli lények űrhajóinak leszállópályái lehessenek. (Természetesen a ma épített űrjárművek súlyát és alakját alapul véve…) Bizonyosnak tűnik az is, hogy a vonalak nem ősi utak, mert némelyikük váratlanul hegycsúcsokon ér véget, míg mások megszakadnak. Az sem valószínű, hogy szemhatárjelzők lennének, hiszen egy távoli csúcshoz, dombhoz vagy észlelhető célponthoz képest csupán véletlenszerű kijelölések.

Dr. Paul Kosok az elsők között tanulmányozta a vonalakat; véleménye szerint a Nazca hátság "a világ legnagyobb csillagászati könyve". Az ő elméletét, mely szerint a vonalakat csillagászati naptárnak tervezték és használták, vette át dr. Maria Reiche, német csillagász és matematikus, aki az 1940-es évek közepétől vizsgálta a rajzolatokat, és több mint 40 évet szentelt arra, hogy megkísérelje megmagyarázni rendeltetésüket.

Dr. Reiche meggyőződése, hogy a vonalak az égitestek, a Nap, a Hold, a bolygók és a csillagok, egymáshoz képest várható helyzetét jósolták meg, segítségükkel állapították meg minden évben a vetés pontos idejét, a folyókban a víz megjelenését s az aratás megfelelő időpontját. Használhatták őket a nyári és téli napforduló, a tavaszi és őszi napéjegyenlőség, valamint a nap- és holdfogyatkozások időpontjának kiszámítására is. 1968-ban Gerald Hawkins amerikai csillagász alapos komputeres vizsgálat alá vette a Nazca vonalakat. A vizsgálatok azonban nem támasztották alá dr. Reiche teóriáját. A német csillagásznő azzal érvelt, hogy a statisztikai minta nem volt elég kiterjedt ahhoz, hogy mértékadó eredményre vezessen…

Más kutatók, köztük a perui történész, dr. Hans Horkheimer, valamint Tony Morrison brit filmrendező és író, aki megpróbálta megfejteni az ábrák jelentését, elméleteiből és hipotéziseiből vallásosabb magyarázat született. Teóriájuk szerint minden vonal egy családhoz vagy rokonsági kapcsolatban álló klánhoz tartozhatott, akik rendszeresen karbantartották saját ösvényüket. Ezeken a helyeken, különösen a kőhalmokkal, forrással vagy szent dombbal jelölteken, talán ősatyáik emlékének hódoltak. A nagy vonalak, négyszögek és trapézok egy teljes közösséghez tartozhattak, az állatfigurák a szentképek szerepét töltötték be, ahol az ünnepeken az egész falu hálaadásra és közös imára gyűlt össze.

Hogyan keletkeztek a vonalak és alakzatok?

A figurák roppant mérete, a tökéletes arányok, valamint a hihetetlenül egyenes vonalak végtelen spekulációkra vezettek arra vonatkozóan, hogyan végezhettek a Nazcák ilyen precíz geodéziai munkát. Egyenesek húzásához elegendő mindössze három, szabad szemmel vonalba állított karó, az első a kezdőpont, a tőle kb. 100 m távolságra lévő középsőt meg addig mozgatják, míg egy vonalba nem kerül a harmadik, még távolabbival. A rejtély nem is ez, hanem hogy miként tudták megtartani a vonalak pontosságát nagy távolságokon át is, egyik-másik vonal elhajlása a kilométerenkénti 2 m-t sem éri el…

Tetszetős, noha túl messzire menő az a feltevés, mely szerint a Nazcák valamiféle légi járművel képesek voltak repülni. Még ha ez igaz lenne is, változatlanul nehezen találnánk magyarázatot arra, mi módon irányították a földön dolgozó mérnököket, hogy megőrizzék a vonalak egyenességét, s ne térjenek el az adott iránytól. Ráadásul méretük miatt az alakzatok teljes átlátása csak bizonyos időszakokban lehetséges a levegőből…

Az a feltételezés, hogy a Nazcák ismerhették a repülés titkát, két forrásból ered. Először, a környéken talált gazdag cserépedénylelet festett képeinek némelyike ábrázolhat akár léghajót vagy sárkányrepülőt is. Másodszor, sok vonal végén megfeketedett sziklákat körülzáró széles, kör alakú "égetőgödröket" találtak, melyek hőlégballonok felszállóhelyei is lehettek…

Ezt a teóriát próbálta ki a gyakorlatban, a Peruban élő amerikai Bill Spohrer. Léghajóját olyan anyagokból és technológiával építette meg, mellyel feltételezése szerint a Nazcák is rendelkeztek. A Nazca sírokból pl. olyan szövet került elő, amelynek szövése finomabb a mai ejtőernyők alapanyagáénál, s erősebb, mint amiből a hőlégballonokat készítik…

1975 novemberében Spohrer, Condor I. nevezetű léghajóját, az egyik "égetőgödörben" gyújtott tűz melege a levegőbe emelte.

A léghajó, nádgondolájában két tapasztalt léghajóssal, Jim Woodmannel és Julian Knott-tal, repült egy ideig. A Condor I. idő előtt, de biztonságosan földre tette utasait, miután egy széllökés a talaj közelébe sodorta, majd közel 350 m magasságba emelkedett, s további 4,8 km-t repült. Lehetségesnek tűnik tehát, hogy a Nazca geodéták és mérnökök a levegőből irányították a vonalak és alakzatok készítésének munkálatait. Hogy valóban így történt-e vagy sem, még bizonyításra szorul…

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ Blogger díjam   

 

Free TopSite 
 

TOP-lista

GerrysTop100 pro.domo
 
BelgischeTop100 pro.domo

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Free TopSite


Rubin Toplistája

  JoniPeti Topsite

 

 

Top the Top Germany

 
Geniblal incredimail et psp

 
Top site Web Écoute
   


 

               

 

 

 


 In Memoriam

 

 

 

 

 Seuso kincsek története
Seuso bűntény1
 a kincsek kálváriája

Seuzo bűntény2
Seuso bűntény3


A világ ókori 7 csodája 
The world ancient 
7 miracles
 

A gízai Nagy piramis
The Giza piramid
Szemiramisz függőkertje
Hanging garden of Semiramis
Artemissz temploma
Temple of Artemis
Zeusz szobor Olümpiában
Zeus sculpture in Olümpia
Mauszolos síremléke
Mausolos's tomb
Rhodoszi kolosszus
The Rhodos colossus
Alexandriai világítótorony
Alexandria lighthouse

 

 A Világ Új 7 csodája  

TheWorl new 7 mirackles

Legesélyesebbek
Probables
...és képekben
and in pictures 
    Eredményhirdetés 
Results
 
Képekben
 
2007.június 07
fIn pictures


XTRÉM 
 Amatőr  búvárkodás
Amateur diving 
FOTOK
Photos 
Bali 
Bali2
Mexico és Karib vizek 
Mexico and Karib waters
 
Maldiv-szigetek
Maldiv-island
Lanzarota-Kanári-szigetek
Lazarota-Kanári -island
Madeire (Madéra-Kanári-szigetek)
Madeira-Kanari-island
Nagy Korallzátony(Ausztrália)
Big coral reef
Thaiföld
Thailand
 


  Szabadtüdős merülés 
Freediving


 
Robert Alain a falmászó 
Robert Alain the wall climber
Spidman1.
Spidman2.

 

Bázisugrók 
Base jumpers
    ugrás...épületekről 
Jump from buildings
....antennákról 
from aerials

....hídakról 
from bridges
....sziklákról 
from rocks

    
DIVATOS TESTDÍSZÍTÉSEK 
Trendy body decorations 

Tetoválás 
Tattoo
Tetoválás-képek 
Tattoo - pictures
Testfestés 
Body painting
Testfestés-képek 
Body painting - pictures
 
Cica "tesfestés"
Kitten body painting


PLASZTINÁCIÓ 
Plastination

Günther von Hagen
a plasztinátor
... 
the plastinator

...a heidelbergi kiállítás 
The Heidelberg exhibition


  A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZESÉSEI
The world’s biggest waterfalls  

 

Niagara (USA/Canada)  
Viktória-vízesés 
Victoria waterfall
...(Zambia/Zimbabwe)
Angel-vízesés (Venezuela)  

Angel waterfall
 

Iguazu-vízesés (Brazilia
Iguazu waterfall

    
   

  FURCSA ÉPÍTMÉNYEK 
Strange buildings

Kinai nagyfal 
The Cinese big wall
Exterstein
Húsvét szigetek 
Easter islands
Stonehenge
Nazca vonalak 
Nazka képek
Nazca lines
Newgrand
folyósírja Írország 
river grave
Moundok(dombsírok 
Moundok (hill graves)
USA

T
arxieni templomegyüttes 
Tarxien templeband
Carnak-Franciaország 

 


ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRÁKBAN
Interests in cultures

Testtorzítás
Body distortion

...és képek
and pictures
Moszok
Moss
Amisok
Amiss

 

Igazgyöngyök
 Pearls
Gyöngyhalászok
Pear

 

Némely menühoz Regizni kell

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

  

 

Free TopSite 
 

A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!